Latest Posts

Tłumacz przysięgły – na czym polega jego zawód?

tłumacz
Tłumacz przysięgły to jednostka zawierzenia ogólnego, jaka specjalizuje się w przekładzie na przykład dowodów procesowych, biurowych jak również zdoła poświadczać tłumaczenia i odpisy sporządzone przez inne postaci. Do certyfikowania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów zaświadczeń tłumacz przysięgły używa pieczęć, zawierającą w otoku jego imię i nazwisko oraz oznaczenie języka, w zakresie którego ma upełnomocnienia, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych.