Znajdź najlepszy serwis komputerowy

Jak możemy Państwu pomóc? Pomoc w przypadku organizacji pogrzebu bliskiej osoby.

Śmierć bliskiej osoby to rzecz jasna zawsze ogromna trauma dla jego rodziny. Pomimo szoku w którym ci ludzie się znajdują, mają na ogół jeno 2-3 dni na pozałatwianie wszystkich formalności mających związek z pogrzebem. A jest ich moc, są to nie wyłącznie sprawy urzędowe czy medyczne, ale również często kościelne (nabożeństwo pogrzebowe, zorganizowanie miejsca na cmentarzu), jak też organizacja stypy itd..

Tłumacz zaprzysiężony – na czym polega jego praca?

Tłumacz przysięgły to postać zawierzenia ogólnego, jaka specjalizuje się w przekładzie na przykład dokumentów procesowych, urzędowych oraz może certyfikować tłumaczenia i odpisy sporządzone przez inne osoby. Do certyfikowania tłumaczeń jak również poświadczania odpisów zaświadczeń tłumacz zaprzysiężony używa pieczęć, zawierającą w otoku jego godność oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma upoważnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.