Tag Archive: doświadczenie

doświadczenie

Tłumacz zaprzysiężony – na czym polega jego praca?

Tłumacz przysięgły to postać zawierzenia ogólnego, która specjalizuje się w przekładzie dla przykładu dokumentów procesowych, urzędowych oraz może certyfikować tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do certyfikowania tłumaczeń jak również poświadczania odpisów zaświadczeń tłumacz przysięgły wykorzystuje pieczęć, zawierającą w otoku jego godność oraz oznaczenie języka, w zakresie jakiego ma upełnomocnienia, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych.