Tag Archive: doświadczenie

doświadczenie

Tłumacz zaprzysiężony – na czym polega jego praca?

Tłumacz przysięgły to postać zawierzenia ogólnego, jaka specjalizuje się w przekładaniu dla przykładu dokumentów procesowych, urzędowych oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy stworzone przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęć, zawierającą w otoku jego godność i oznaczenie języka, w zakresie którego ma upełnomocnienia, a w środku miejsce na liście tłumaczy przysięgłych.